Преустановяване на провеждане на спортни мероприятия

Във връзка със Заповед №РД-09-196/08.03.2020г. на Министъра на младежта и спорта, Ви уведомяваме следното:

– В областите Габрово и Плевен до второ нареждане да бъде преустановено провеждането на спортни мероприятия.

-Забранява се провеждането на спортни мероприятия на територията на останалите области за спортисти до 18г.

-За спортисти над 18г. спортни мероприятия да се извършват без публика.


Контролът по изпълнението на Заповедта ще се осъществява и от органите на МВР.