ДЛОП – I-ви кръг и Купа “България” – юноши – ден 1