Заповед № РД-09-533/20.05.2020 г. на г-н Красен Кралев – министър на младежта и спорта