Позиция на Българския Федерация по Бокс относно Законопроект за изменения и допълнения в Закона за хазарта

Във връзка с внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-50, внесен в Народното събрание на 04.06.2020г., Българска федерация по бокс изразява своята позиция относно създадените предпоставки за прекратяване на партньорски взаимоотношения с основни спонсори.

През 2017 година Българска Федерация по Бокс създаде Национална боксова лига, а от 2018 г. форматът се провежда съвместно с efbet, който е Генерален спонсор на лигата. Национална боксова лига efbet осигурява не само регулярни финансови постъпления на състезателите, но и условия за високи спортни резултати, благодарение на провежданите боксови срещи на най-високо национално и международно ниво. След три сезона на НБЛ efbet успешните събития допринасят за по-високо статукво на световно ниво на спортът бокс, клубовете и състезателите, членуващи в БФБокс, и федерацията.

Предоставените спонсорски средства са от съществено значение за спортистите и членовете на БФБокс. При невъзможност за осъществяване на дейност при сегашните условия, а именно затварянето на всички игрални зали и до прекратяването на тяхната дейност, успешните партньорства между спорта и спонсорите от този бранш ще бъдат преустановени. Това би довело до намаляване на финансовите средства на много спортисти, както и до влошаване на условията за достигане на по-високи професионални постижения и позитивния имидж на спорта.

Надяваме се, че законопроектът ще бъде преразгледан и ще бъде взето правилното решение в името на българския спорт.


С уважение,

Българска Федерация по Бокс