Заповед № РД-565/03.06.2020 г. на г-н Красен Кралев – министър на младежта и спорта