Заповед № РД-09-766/09.07.2020 г. на г-н Красен Кралев – министър на младежта и спорта