Контакти

Българска Федерация по Бокс

София 1040
бул. "Васил Левски" 75

тел.: +359 2 9300 596
тел.: +359 2 9300 595
e-mail: ,

За връзка с медии: