Обществени поръчки20181 Решение № 1

2 Покана и образци

3 Протокол

4 Решение 2

5 Договор

5.1. Техническо предложение

5.2. Ценова оферта2017

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Осигуряване на хотелиерски и ресторантьорски услуги за нуждите на Българска федерация по бокс за състезатели, треньори, рефери и членове на спортни делегации в състезания от международния календар, тренировъчни лагери, спортни семинари и други спортни дейности “

ОБРАЗЦИ УЧАСТНИЦИ (.RAR)2016


2015


2014