Профил на купувача

07.01.2019 Възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица с предмет:
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж в страната и чужбина за нуждите на Българска федерация по бокс за участието на състезатели, треньори, рефери и членове на съответната спортна делегация в състезания от международния календар.

1. Решение откриване

2. Покана

2.1. Образец 1

2.2. Образец 2

2.3. Образец 3

2.4. Образец 4

2.5. Образец 5 - техническо предложение

2.6. Образец 6 - ценово предложение

3. Протокол

4. Решение

5. Договор

6. Техническо предложение

7. Ценово предложение

07.03.2018 Възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица с предмет:
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж в страната и чужбина за нуждите на Българска федерация по бокс за участието на състезатели, треньори, рефери и членове на съответната спортна делегация в състезания от международния календар.

1 Решение № 1

2 Покана и образци

3 Протокол

4 Решение 2

5 Договор

5.1. Техническо предложение

5.2. Ценова оферта

29.06.2017 Възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица с предмет:
Осигуряване на хотелиерски и ресторантьорски услуги за нуждите на Българска федерация по бокс за състезатели, треньори, рефери и членове на спортни делегации в състезания от международния календар, тренировъчни лагери, спортни семинари и други спортни дейности

1 Решение № 1

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключване на стар договор

08.06.2017 Възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица с предмет:
Осигуряване на хотелиерски и ресторантьорски услуги за нуждите на Българска федерация по бокс за състезатели, треньори, рефери и членове на спортни делегации в състезания от международния календар, тренировъчни лагери, спортни семинари и други спортни дейности

Оферти

Документация

Обявление за поръчка

Решение за откриване

Обявление за промяна на срок

Протокол 11

ОБРАЗЦИ УЧАСТНИЦИ (.RAR)

12.05.2017 Осигуряване на хотелиерски и ресторантьорски услуги за нуждите на Българска федерация по бокс за състезатели, треньори, рефери и членове на спортни делегации в състезания от международния календар, тренировъчни лагери, спортни семинари и други спортни дейности

Решение

Протокол 2

Протокол 3

Доклад

06.10.2016 Възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица с предмет: Осигуряване на хотелиерски и ресторантьорски услуги за нуждите на Българска федерация по бокс за състезатели, треньори, рефери и членове на спортни делегации в състезания от международния календар, тренировъчни лагери, спортни семинари и други спортни дейности

Доклад

Решение А

Заповед

Решение

17.09.2015 Осигуряване на спортна екипировка за нуждите на Българска федерация по бокс за участието на състезатели, треньори и рефери в състезания от международния календар, тренировъчни лагери, спортни семинари и други спортни дейности

Решение

Доклад

17.09.2015 Осигуряване на хотелиерски и ресторантьорски услуги за нуждите на Българска федерация по бокс за състезатели, треньори, рефери и членове на спортни делегации в състезания от международния календар, тренировъчни лагери, спортни семинари и други спортни дейности

Решение

Доклад

28.04.2015 Осигуряване на услуги по физическа невъоръжена охрана за нуждите на Българска федерация по бокс за участието на състезатели, треньори, рефери и членове на спортни делегации в състезания от международния или вътрешния календар, които се провеждат в страната

Решение

Доклад

21.08.2014 Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж в страната и чужбина за нуждите на Българска федерация по бокс за участието на състезатели, треньори, рефери и членове на съответната спортна делегация в състезания от международния календар.

Решение

Доклад