Обществени поръчки20191. Решение откриване

2. Покана

2.1. Образец 1

2.2. Образец 2

2.3. Образец 3

2.4. Образец 4

2.5. Образец 5 - техническо предложение

2.5. Образец 6 - ценово предложение

3. Протокол

4. Решение

5. Договор

6. Техническо предложение

7. Ценово предложение20181 Решение № 1

2 Покана и образци

3 Протокол

4 Решение 2

5 Договор

5.1. Техническо предложение

5.2. Ценова оферта2017

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Осигуряване на хотелиерски и ресторантьорски услуги за нуждите на Българска федерация по бокс за състезатели, треньори, рефери и членове на спортни делегации в състезания от международния календар, тренировъчни лагери, спортни семинари и други спортни дейности “

ОБРАЗЦИ УЧАСТНИЦИ (.RAR)2016


2015


2014