Обществени поръчки2017Изтегли PDF


Изтегли PDF


Изтегли PDF
Изтегли PDF


Изтегли PDF


Изтегли PDF


Изтегли PDF
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Осигуряване на хотелиерски и ресторантьорски услуги за нуждите на Българска федерация по бокс за състезатели, треньори, рефери и членове на спортни делегации в състезания от международния календар, тренировъчни лагери, спортни семинари и други спортни дейности “

ОБРАЗЦИ УЧАСТНИЦИ (.RAR)2016


2015


2014