Kaлендар и резултати

Държавен спортен календар по бокс 2019 г.

Март

06.III - 10.IIIДЛОП I кръг и Купа БългарияМладежиПетрич
Младежи
Програма
49kg52kg56kg60kg64kg 69kg75kg81kg91kg+91kg

13.III - 17.IIIДЛОП I кръг и Купа БългарияЮношиКърджали
Програма
42kg44kg46kg48kg50kg 52kg54kg57kg60kg63kg 66kg70kg75kg80kg+80kg

27.III - 30.IIIДЛОП I кръг и Купа БългарияЖени и девойкиРусе
Жени
Програма
48kg51kg54kg57kg 60kg64kg69kg75kg+81kg
Девойки
Програма
46kg48kg51kg54kg57kg 60kg64kg69kg75kg+81kg

Април

10.IV - 14.IVДЛШ и Купа БългарияMъжеВарна
Програма
49kg52kg56kg60kg64kg 69kg75kg81kg91kg+91kg

17.IV - 21.IVДЛОП I кръг и Купа БългарияУченициПетрич
Програма
32kg34kg36kg38,5kg40kg 41,5kg43kg44,5kg46kg48kg 50kg
52kg54kg56kg59kg 62kg65kg68kg72kg76kg 80kg90kg

Май

07.V - 11.VДЛШЮношиПлевен
Програма
42kg44kg46kg48kg50kg 52kg54kg57kg60kg63kg 66kg70kg75kg80kg+80kg

28.V - 01.VIДЛШУченициДобрич
Програма
32kg34kg36kg38,5kg40kg 41,5kg43kg44,5kg46kg48kg 50kg
52kg54kg56kg59kg 62kg65kg68kg72kg 80kg90kg+90kg

Юни

04.VI - 08.VIДЛШЖени и девойкиРусе
Жени
Програма
48kg51kg54kg57kg 60kg64kg75kg+81kg
Девойки
Програма
46kg48kg51kg54kg57kg 60kg64kg69kg75kg81kg+81kg

09.VIНационална Боксова Лига 1ви кръгМъжеТетевен
Резултати

12.VI - 16.VIДЛШМладежиПлевен
Програма
49kg52kg56kg60kg64kg 69kg75kg81kg91kg+91kg

Юли

Август

Септември

18.IX - 22.IXДЛОП II кръгЮношиСливен
Програма
42kg46kg48kg50kg 52kg54kg57kg60kg63kg 66kg70kg75kg80kg+80kg

28.IXНационална Боксова Лига 2ри кръгМъжеПловдив
Резултати

Октомври

09.X - 12.XДЛОП II кръгЖени и девойкиБотевград
Жени
Програма
48kg51kg54kg57kg 64kg69kg81kg+81kg
Девойки
Програма
46kg48kg51kg54kg57kg 60kg64kg69kg81kg+81kg

15.X - 20.XДЛОП II кръгУченициГорна Оряховица
Програма
32kg34kg36kg38,5kg40kg 41,5kg43kg44,5kg46kg48kg 50kg
52kg54kg56kg59kg 62kg65kg68kg 80kg90kg+90kg

23.X - 27.XДЛОП II кръгМладежиПлевен
Програма
49kg52kg56kg60kg64kg 69kg75kg81kg91kg+91kg

31.X - 03.XIДЛОПMъжеБлагоевград
Програма
49kg52kg56kg60kg64kg 69kg75Akg75Bkg81kg91kg+91kg

Ноември

10.XIНационална Боксова Лига 3ти кръгМъжеЯмбол
Резултати