Договор за сътрудничество между БФ Бокс и Руската Федерация по БоксДоговор за сътрудничество между БФ Бокс и Руската Федерация по Бокс

На 23 март 2013 год. в Москва, в историческия Кремъл, бе подписан Договор за взаимопомощта и сътрудничеството между Българската и Руската федерации по бокс на ниво Ръководители на делегации на юношески форум.

В Договора са класифицирани клаузи, относно сътрудничеството между двете страни в спортно-техническата подготовката на учениците, юношите и младежите.

На 23 март 2013 год. в Москва, в историческия Кремъл, бе подписан Договор за взаимопомощта и сътрудничеството между Българската и Руската федерации по бокс на ниво Ръководители на делегации на юношески форум.

В Договора са класифицирани клаузи, относно сътрудничеството между двете страни в спортно-техническата подготовката на учениците, юношите и младежите.