Kaлендар и резултати

Държавен спортен календар по бокс 2012 г.

Януари

23.I - 26.IДЛОП мъжегр. Плевен
Резултати
49kg52kg56kg60kg64kg 69kg75kg81kg91kg+91kg

23.I - 26.IДЛОП I кръгученици (13-14 год.)гр. Русе
Резултати
32kg34kg35kg39kg40kg 42kg43kg45kg46kg48kg 50kg52kg54kg56kg59kg 62kg65kg68kg72kg77kg

Февруари

Март

Април

18.IV - 22.IVДЛОП II кръг юноши (15-16 год.)гр. Благоевград
Резултати
42kg44kg46kg48kg50kg 52kg54kg57kg60kg63kg 66kg70kg75kg80kg86kg87kg

25.IV - 28.IVДЛОП младежи (17-18 год.)гр. Габрово
Резултати
49kg52kg56kg60kg64kg 69kg75kg81kg91kg+91kg

Май

27.V - 31.VДЛОП II кръгмъжегр. Добрич
Резултати
49kg52kg56kg60kg64kg 69kg75kg81kg91kg+91kg

Юни

06.VI - 09.VIДЛШ младежи (17-22 год.)гр. Сливен
Резултати
49kg52kg56kg60kg64kg 69kg75kg81kg91kg+91kg

14.VI - 17.VIДЛОП II кръг ученици (13-14 год.)гр. Ямбол
Резултати
32kg34kg36kg39kg40kg 42kg43kg45kg46kg48kg 50kg52kg54kg56kg59kg 62kg65kg68kg72kg76kg77kg

23.VI - 30.VIЕвропейското първенствоюноши (15-16 год.)гр. София
Резултати
46kg48kg50kg52kg54kg 57kg60kg63kg66kg70kg 75kg80kg+80kg

Юли

Август

Септември

18.IX - 21.IXКупа „България”младежи (17-18 год.)гр. Хасково
Резултати
49kg52kg56kg60kg64kg 69kg75kg81kg91kg+91kg

Октомври

02.X - 04.XКупа „България” + ДЛОП І кр. за 2013 г.женигр. Русе
Резултати
45kg46kg48kg51kg54kg 57kg60kg64kg69kg75kg 81kg+81kg

16.X - 20.XКупа „България”юношигр. Ямбол
Резултати
42kg44kg46kg48kg50kg 52kg54kg57kg60kg63kg 66kg70kg75kg80kg86kg +86kg

24.X - 28.XКупа „България” +
ДЛОП І кр. за 2013 г.
мъжегр. Плевен
Резултати
49kg52kg56kg60kg64kg 69kg75kg81kg91kg+91kg

31.X - 04.XIКупа „България”ученицигр. Добрич
Резултати
32kg34kg36kg39kg40kg 42kg43kg45kg46kg48kg 50kg52kg54kg56kg59kg 62kg65kg68kg72kg76kg77kg

Ноември

Декември